பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அங்கி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

அங்கி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒன்றின் கீழ்பாகம் வரை பரவியிருக்கக்கூடிய ஒன்றை சுற்றியுள்ள ஒரு நீண்ட அங்கி

எடுத்துக்காட்டு : பழங்காலத்தில் மக்கள் அவையில் அங்கி அணிகின்றனர்

एक प्रकार का अंगरखा जिसके नीचे का भाग चुनन पड़े लहँगे के समान घेरदार होता है।

पुराने समय में लोग दरबार आदि में जामा पहनकर जाते थे।
जामा, बागा

Outerwear consisting of a long flowing garment used for official or ceremonial occasions.

gown, robe

பொருள் : பெண்கள் அணியக்கூடிய ஒரு உடை.

எடுத்துக்காட்டு : மாதவியின் அங்கி அழகாக இருந்தது

स्त्रियों के पहनने की एक प्रकार की छोटी कुर्ती।

भिखारिन की फटी चोली देखकर ममता ने उसे अपनी चोली दे दी।
अँगिका, अँगिया, अंगिया, आँगी, कंचुक, कंचुकी, चोल, चोली, रेजा, सीनाबंद, सुगैया

Part of a dress above the waist.

bodice

பொருள் : சன்னியாசிகள் அணியும் நீண்ட அங்கி

எடுத்துக்காட்டு : சன்னியாசிகளின் நீண்ட அங்கி பெரும்பாலும் வெள்ளை மற்றும் காவி நிறத்தில் இருக்கும்.

साधुओं-फकीरों आदि का ढीला-ढाला और लम्बा पहनावा।

चोला प्रायः सफेद या भगवे रंग का होता है।
चोल, चोला

Clothing of a distinctive style or for a particular occasion.

Formal attire.
Battle dress.
attire, dress, garb