பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்

அமார்கோஷ் வரவேற்கிறோம்.

அமார்கோஷ் என்பது இந்திய மொழிகளின் தனித்துவமான அகராதியாகும். இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் சூழலுக்கு ஏற்ப பொருள் வேறுபடுகிறது. இங்கே, வார்த்தைகளின் வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் வாக்கியபயன்பாடு, எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் ஒத்த சொற்களுடன் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் மொழியின் நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் அமரகோஷத்தில் உள்ளன. தேட ஒரு வார்த்தையை உள்ளிடவும்.

அகராதியில் இருந்து ஒரு சீரற்ற வார்த்தை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

பொருள் : பருவகாலத்திற்கேற்ப இடத்தை மாற்றுவது

எடுத்துக்காட்டு : குளிர்கால நாட்களில் மிக அதிகமான வெளிநாட்டில் வசிக்கிற பறவைகள் இந்த இடத்திற்கு வருகின்றனர்

ஒத்த சொற்கள் : அயல்நாட்டில் வசிக்கிற, அயல்நாட்டில் வாழும், வெளிநாட்டில் வசிக்கிற, வெளிநாட்டில் வசிக்கும், வெளிநாட்டில் வாழும்

जो मौसम के हिसाब से स्थान परिवर्तन करते हों (पशु-पक्षी)।

ठंडक के दिनों में बहुत सारे प्रवासी पक्षी इस स्थान पर आते हैं।
प्रवासी

Used of animals that move seasonally.

Migratory birds.
migratory

பொருள் : அயல்நாட்டிற்கு போய் வசிக்கக்கூடிய அல்லது தங்கக்கூடிய

எடுத்துக்காட்டு : சில அயல்நாட்டில் வசிக்கிற மக்கள் தன்னுடைய தேசம் மற்றும் குடும்பத்தினரை சந்திப்பதற்காக துடிதுடிக்கின்றனர்

ஒத்த சொற்கள் : அயல்நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய, அயல்நாட்டில் வசிக்கிற, அயல்நாட்டில் வசிக்கும், அயல்நாட்டில் வாழும், வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய, வெளிநாட்டில் வசிக்கிற அயல்நாட்டில் வாழ்கிற, வெளிநாட்டில் வசிக்கும், வெளிநாட்டில் வாழும்

परदेश में जाकर बसने या रहनेवाला।

कुछ प्रवासी लोग अपने देश तथा परिवार से मिलने के लिए तड़पते हैं।
अप्रवासी, आप्रवासी, प्रवासी, प्रोषित

Habitually moving from place to place especially in search of seasonal work.

Appalled by the social conditions of migrant life.
Migratory workers.
migrant, migratory

அமரகோஷத்தைப் பார்வையிட ஒரு மொழியிலிருந்து ஒரு கடிதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.