பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்

அமார்கோஷ் வரவேற்கிறோம்.

அமார்கோஷ் என்பது இந்திய மொழிகளின் தனித்துவமான அகராதியாகும். இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் சூழலுக்கு ஏற்ப பொருள் வேறுபடுகிறது. இங்கே, வார்த்தைகளின் வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் வாக்கியபயன்பாடு, எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் ஒத்த சொற்களுடன் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் மொழியின் நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் அமரகோஷத்தில் உள்ளன. தேட ஒரு வார்த்தையை உள்ளிடவும்.

அகராதியில் இருந்து ஒரு சீரற்ற வார்த்தை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

பொருள் : பன்னிரெண்டு நாட்கள் முழுதும் ஏற்படக்கூடிய யாகம்

எடுத்துக்காட்டு : ஜமீன்தாரின் வீடு அடுத்த மாதம் பன்னிரெண்டு நாட்கள் நடக்கக்கூடிய யாகம்

ஒத்த சொற்கள் : பன்னிரெண்டுநாள் அக்கினிசாந்தி, பன்னிரெண்டுநாள் அக்கினிட்டோமம், பன்னிரெண்டுநாள் அசமடம் பன்னிரெண்டுநாள் வேள்வி, பன்னிரெண்டுநாள் ஓமம், பன்னிரெண்டுநாள் யாகம், பன்னிரெண்டுநாள் ஹோமம்

बारह दिन में पूरा होने वाला एक यज्ञ।

ज़मींदार के घर अगले महीने द्वादशाह होने वाला है।
द्वादशाह

The public performance of a sacrament or solemn ceremony with all appropriate ritual.

The celebration of marriage.
celebration, solemnisation, solemnization

அமரகோஷத்தைப் பார்வையிட ஒரு மொழியிலிருந்து ஒரு கடிதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.