பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அசுத்தம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

அசுத்தம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : சுகாதாமின்மை.

எடுத்துக்காட்டு : கடை வீதிகளில் அசுத்தம் நிறைந்திருப்பதால் நான் அங்கே உணவு சாப்பிடுவதில்லை

विशुद्ध न होने की अवस्था या भाव।

अशुद्धता के कारण मैं बाज़ार से खाद्य वस्तुएँ नहीं खरीदना चाहता,पर क्या करूँ मज़बूरी है।
अविशुद्धता, अशुद्धता

The condition of being impure.

impureness, impurity

பொருள் : உடை, உடல் முதலியவற்றில் சேரும் அசுத்தம்

எடுத்துக்காட்டு : எனக்கு அவனுடைய அழுக்குத்தன்மை முற்றிலும் நன்றாகப்படவில்லை

ஒத்த சொற்கள் : அழுக்கு

गंदा होने की अवस्था या भाव।

मुझे उसका अघोरीपन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अघोरपन, अघोरपना, अघोरीपन, अघोरीपना, गंदापन, गन्दापन

A state characterized by foul or disgusting dirt and refuse.

filth, filthiness, foulness, nastiness

பொருள் : வாதம், பித்தம், கபம் ஆகியவற்றின் காரணமாக உடலில் உண்டாகிற முடி, நகம் முதலியவற்றையும் உள்ளடக்கிய கழிவுப்பொருள்

எடுத்துக்காட்டு : கொழுப்பு, விந்து, ரத்தம், சிறுநீர், காதில் உள்ள அழுக்கு, நகம், கபம், கண்ணீர், வியர்வை மற்றும் உடலிலுள்ள அழுக்கு போன்றவை உடலில்உள்ள அழுக்கு

ஒத்த சொற்கள் : அழுக்கு

शरीर से निकलने वाला मैल या विकार।

मनुस्मृति के अनुसार शरीर के बारह मल होते हैं जो वसा, शुक्र, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, कान की मैल, नख, श्लेष्मा या कफ, आँसू, पसीना और शरीर पर जमे हुए मैल हैं।
मल, मल-मूत्र, मलमूत्र

Waste matter (as urine or sweat but especially feces) discharged from the body.

body waste, excrement, excreta, excretion, excretory product

பொருள் : தோல் மேல் சேர்ந்துள்ள அழுக்கு

எடுத்துக்காட்டு : அவன் அழுக்கை சுத்தம் செய்ய தினமும் சோப்பு போட்டு குளித்தான்

ஒத்த சொற்கள் : உடல்அழுக்கு, மாசு

त्वचा के ऊपर जमनेवाली मैल।

वह मैल को साफ़ करने के लिए प्रतिदिन साबुन से नहाता है।
त्वचा का मल, त्वचा की मैल, त्वचा मल, मल, मैल

பொருள் : உடை,உடல் மனம் முதலியவற்றில் சேரும் அசுத்தம்

எடுத்துக்காட்டு : மனதின் அழுக்கை யாராலும் போக்க முடியாது.

ஒத்த சொற்கள் : அழுக்கு, மாசு

किसी चीज़ में से निकलने वाली या उस पर जमी हुई गर्द या धूल।

कपड़े से मैल निकालने के लिए उसे साबुन, सर्फ आदि से धोना चाहिए।
कल्क, गंदगी, गन्दगी, मल, मैल, मैला

मलिन होने की अवस्था या भाव।

उसके मन की मलिनता को साफ़ नहीं किया जा सकता।
इस शहर में जगह-जगह गंदगी दिखाई दे रही है।
अपवित्रता, अमेध्यता, अमेध्यत्व, अविशुद्धि, अशुचिता, अशुचित्व, अशुद्धता, अशुद्धि, अशौच, अस्वच्छता, आलाइश, कलुष, गंदगी, गंदापन, गन्दगी, गन्दापन, मलिनता, मलिनत्व, मलिनाई, मलीनता, मालिन्य, मैलापन, श्यामता

Fine powdery material such as dry earth or pollen that can be blown about in the air.

The furniture was covered with dust.
dust

The state of being contaminated.

contamination, taint