பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அனந்தடங்க் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

அனந்தடங்க்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு வகை ராகம்

எடுத்துக்காட்டு : அனந்தடங்க்கை மேஹ் ராகத்தின் புத்திரனாக கருதப்படுகிறது

एक प्रकार का राग।

अनंतटंक को मेघ राग का पुत्र माना जाता है।
अनंतटंक, अनन्तटंक

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode