பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அனந்தானுபதி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

அனந்தானுபதி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : குற்றம் குறையில்லாத சுபாவம்

எடுத்துக்காட்டு : ஜெயின மதத்தின்படி அனந்தானுபதிக்கு மோட்சம் கிடைப்பதில் தடை இருக்கிறது

वह खोटा स्वभाव जो कभी न जाय।

जैन धर्मानुसार अनंतानुबंधी मोक्षप्राप्ति में बाधक होता है।
अनंतानुबंधी, अनन्तानुबन्धी