பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அனனுபாஷா என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

அனனுபாஷா   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : நீதிசாஸ்திரத்தின்படி வாதி தன் விசயத்தை விளக்குவதற்காக மூன்றுமுறை திரும்பச் சொல்லப்படும் மேலும் அனைவருக்கும் புரிந்தும், அதற்கு பிறகும் பிரதிவாதி அதற்கு ஒரு பதிலும் சொல்லாத நிலை

எடுத்துக்காட்டு : அனனுபாஷனின் பிரதிவாதியின் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளமுடிகிறது

वह अवस्था जिसमें न्यायशास्त्रानुसार जब वादी अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए तीन बार दोहराए तथा सब लोग समझ जाएँ, तदनन्तर प्रतिवादी उसका कुछ उत्तर न दे।

अननुभाषण में प्रतिवादी को हारा हुआ माना जाता है।
अननुभाषण