பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அறிவாளி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

அறிவாளி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கூர்மையான அறிவுடையவன்.

எடுத்துக்காட்டு : எனக்கு வியாபாரம் செய்ய ஒரு புத்திசாலி தேவை

ஒத்த சொற்கள் : புத்திசாலி

किसी काम या रोजगार आदि में साझा रखनेवाला व्यक्ति।

इस व्यापार को करने के लिए मुझे एक साझेदार की आवश्यकता है।
अंशक, अंशी, पट्टीदार, बखरी, बखरैत, बख़री, बख़रैत, भागीदार, शरीक, सहभागी, साझी, साझीदार, साझेदार, हिस्सेदार

A person who is a member of a partnership.

partner

பொருள் : கூர்ந்த அறிவு உடையவர்.

எடுத்துக்காட்டு : புத்திசாலி எந்த வேலையும் எளிதாக செய்வான்

ஒத்த சொற்கள் : ஞானமானவன், ஞானமுள்ளவன், புத்திசாலி, மதியாளன், மனக்கூர்மைசாலி, விவேகவாதி

युक्ति से पूर्ण होने की अवस्था या भाव।

युक्तिपूर्णता से कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है।
युक्तिपूर्णता, समझदारी

Subtly skillful handling of a situation.

delicacy, diplomacy, discreetness, finesse

பொருள் : எல்லாவற்றையும் புரிந்துகொள்ளுகிற அறிவுடையவன்.

எடுத்துக்காட்டு : புத்திசாலிகளின் நட்பால் நாமும் புத்திசாலியாகலாம்

ஒத்த சொற்கள் : ஞானமுள்ளவன், புத்திசாலி, புத்திமான், மதிவான், விவேகவான்

A person who uses the mind creatively.

intellect, intellectual

பொருள் : கூர்ந்த அறிவுடையவர்.

எடுத்துக்காட்டு : இந்தியா ஆரம்பத்திலிருந்தே அறிவாளிகளின் தேசமாகும்

ஒத்த சொற்கள் : பண்டிதர், மேதை

वह जिसे किसी चीज का अच्छा ज्ञान हो।

भारत शुरू से ही ज्ञानियों का देश रहा है।
अर्क, अल्लामह, अल्लामा, कोबिद, कोविद, जानकार, ज्ञाता, ज्ञानी, पंडित, भिज्ञ, विद्वान, विवुध, विवेकज्ञ, वेध, वेधा, सुमन

Someone who has been admitted to membership in a scholarly field.

initiate, learned person, pundit, savant

பொருள் : ஒரு கருத்தில் அறிவுமட்டுமில்லாமல் அதிலுள்ள அறிவான விசயங்களையும் எடுத்துக் கூறுபவர்

எடுத்துக்காட்டு : அறிவாளி புத்தியின் சிறப்பை நன்றாக எடுத்துரைக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : அறிவுள்ளவன், புத்திசாலி, புத்தியுள்ளவன்

वह वाद जिसमें केवल बुद्धिसंगत या समझ में आनेवाली बातें मानी जाती हैं।

बुद्धिवाद बुद्धि के महत्व को प्रतिपादित करता है।
बुद्धिवाद

The doctrine that reason is the right basis for regulating conduct.

freethinking, rationalism