பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து அழகு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

அழகு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : அழகு, வசீகரம்

எடுத்துக்காட்டு : குழந்தையின் புன்னகை வசீகரம் நிறைந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : வசீகரம்

सुहावना होने या लगने की अवस्था या भाव।

वसंत की बहार चहु ओर दिखाई दे रही है।
बहार, रौनक, रौनक़, सुहावनापन

Pleasantness resulting from agreeable conditions.

A well trained staff saw to the agreeableness of our accommodations.
He discovered the amenities of reading at an early age.
agreeableness, amenity

பொருள் : அழகு, எழில்

எடுத்துக்காட்டு : காஷ்மீரின் இயற்கை அழகைப் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம்.

ஒத்த சொற்கள் : எழில்

The qualities that give pleasure to the senses.

beauty

பொருள் : கண்ணாலோ காதாலோ மனத்தாலோ அனுபவிக்கும் இனிமை அல்லது மகிழ்ச்சி

எடுத்துக்காட்டு : அந்த மாளிகையின் அழகானது அனைவரையும் கவர்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : வனப்பு

பொருள் : கண்ணாலோ காதாலோ மனத்தாலோ அனுபவிக்கும் இனிமை அல்லது மகிழ்ச்சி

எடுத்துக்காட்டு : ராஜகுமாரியின் அழகைப் பார்த்து அனைவரும்

ஒத்த சொற்கள் : வனப்பு

भव्य होने की अवस्था, गुण या भाव।

उस राजमहल की भव्यता सबको आकर्षित करती थी।
भव्यता

The quality of being magnificent or splendid or grand.

For magnificence and personal service there is the Queen's hotel.
His `Hamlet' lacks the brilliance that one expects.
It is the university that gives the scene its stately splendor.
An imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art.
Advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products.
brilliance, grandeur, grandness, magnificence, splendor, splendour

பொருள் : சிங்காரமும் கலைநய உணர்வும் கொண்டிருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : உயர்குடியில் பிறந்த அவனுடைய நயநாகரிகம் சிறப்புடையதாய் இருந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : நயநாகரிகம், நேர்த்தி

अच्छी, शिष्ट या परिष्कृत रुचि।

घर की सजावट गृहिणी की सुरुचि को दर्शाती है।
उत्तम रुचि, सुरुचि

A refined quality of gracefulness and good taste.

She conveys an aura of elegance and gentility.
elegance

பொருள் : அழகு, சௌந்தர்யம்

எடுத்துக்காட்டு : சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது வானம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கும்.

ஒத்த சொற்கள் : சௌந்தர்யம்

A quality that outshines the usual.

brilliancy, luster, lustre, splendor, splendour

பொருள் : முஸ்லீம்களின் படி ஜன்னத் என்பது அழகு

எடுத்துக்காட்டு : சொர்கத்தில் அழகு வாசம் செய்கிறது

मुसलमानों के अनुसार, जन्नत की अप्सरा।

हूरें जन्नत में निवास करती हैं।
हूर

(Islam) one of the dark-eyed virgins of perfect beauty believed to live with the blessed in Paradise.

houri