பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஆணை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஆணை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : உரிமைவழக்கு நீதிமன்றத்தில் ஒரு வாதிக்கு கிடைக்கும் ஒரு உரிமை

எடுத்துக்காட்டு : அவனுக்கு கட்டிடம் சம்பந்தமான ஆணை கிடைத்தது

दीवानी न्यायालय का वह निर्णय जिसमें अभियोक्ता को कोई अधिकार मिलता है।

उसको भवन सम्बन्धी जयपत्र मिल गया।
न्यायाधीश ने डिक्री जारी कर दिया।
जयपत्र, डिक्री, डिगरी

A legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge).

A friend in New Mexico said that the order caused no trouble out there.
decree, edict, fiat, order, rescript

பொருள் : ஒன்றைச் செய்யுமாறு அல்லது கீழ்ப்படியுமாறு பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவு.

எடுத்துக்காட்டு : பெரியவர்களின் கட்டளையை கடைபிடிக்க வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : கட்டளை

பொருள் : ஒன்றைச் செய்யுமாறு அல்லது கீழ்ப்படியுமாறு பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவு.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் ஆசிரியரின் கட்டளைப் படி செயலாற்றி வெற்றி பெற்றான்

ஒத்த சொற்கள் : கட்டளை

यह बतलाने की क्रिया कि अमुक कार्य इस प्रकार होना चाहिए।

वह शिक्षक के निर्देश के अनुसार काम करके सफल हुआ।
अनुदेश, अपदेश, इरशाद, इर्शाद, निर्देश, हिदायत

किसी अधीनस्थ कर्मचारी या व्यक्ति से मौखिक रूप से कहा हुआ अथवा लिखित रूप से दिया हुआ ऐसा निर्देश जिसका पालन करना अनिवार्य हो।

बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
अनुज्ञा, अनुज्ञापन, आज्ञप्ति, आज्ञा, आदेश, आयसु, इजाजत, इजाज़त, इरशाद, इर्शाद, निर्देश, शिष्टि, हुकुम, हुक्म

A message describing how something is to be done.

He gave directions faster than she could follow them.
direction, instruction

(often plural) a command given by a superior (e.g., a military or law enforcement officer) that must be obeyed.

The British ships dropped anchor and waited for orders from London.
order

பொருள் : ஆணைகள் அனுப்பபடும் நீண்ட காகித உறை

எடுத்துக்காட்டு : அவனுக்கு இன்றும் வருமான வரி துறையிலிருந்து ஒரு ஆணையும் கிடைக்கவில்லை

ஒத்த சொற்கள் : ஆணைகள் அனுப்பபடும் நீண்ட காகித உறை

वह बड़ा लिफाफा जिसमें राजकीय आज्ञापत्र आदि भेजे जाते हैं।

उसे आज ही राजस्व विभाग से एक खरीता प्राप्त हुआ है।
खरीता, ख़रीता

பொருள் : முக்கியமான செயலுடன் முக்கியமில்லாத செயலையும் செய்யும் ஆணை

எடுத்துக்காட்டு : பணியாளன் அதிகாரியின் ஆணையைக் கேட்டு துக்கமடைந்தான்

प्रधान या प्रमुख कार्य के साथ अप्रधान कार्य को भी करने का आदेश।

कर्मचारी अधिकारी का अन्वाचय सुन दुखी हो गया।
अन्वाचय

பொருள் : ஒன்றினை கடைபிடிப்பதற்காக தொடர்ந்து கூறப்படும் ஒரு வேண்டுகோள்

எடுத்துக்காட்டு : எஜமானன் வேலைக்காரர்களுக்கு ஆணையிட்டார்

ஒத்த சொற்கள் : அவம், அவவாதம், ஆக்ஞை, ஏவல், கட்டளை, மகாநியோகம்

ऐसा अनुरोध या आदेश जिसके पालन के लिए बारंबार कहा गया हो।

मालिक ने नौकरों को ताक़ीद की कि बैलों को खाली भूसा खिलाया जाय।
ताक़ीद, ताकीद

An urgent or peremptory request.

His demands for attention were unceasing.
demand