விளம்பரங்களை அகற்ற, குழுசேரவும். அமர்கோஷில் புதிய சொற்கள் மற்றும் வரையறைகளைச் சேர்ப்பதற்கும் பிற மொழி தொடர்பான அம்சங்களைச் சேர்ப்பதற்கும் உறுப்பினர் கட்டணம் உதவியாக இருக்கும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஆவேசம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஆவேசம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலை

எடுத்துக்காட்டு : எனக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டால் நான் என்ன பேசுகிறேன் என்று எனக்கே தெரியாது.

ஒத்த சொற்கள் : மனயெழுச்சி

The state of being emotionally aroused and worked up.

His face was flushed with excitement and his hands trembled.
He tried to calm those who were in a state of extreme inflammation.
excitation, excitement, fervor, fervour, inflammation

பொருள் : அநீதி, கொடுமை, அவமதிப்பு, இயலாமை முதலியவற்றுக்கு உள்ளாகும் போது ஒருவருடைய முகத்தில், செயலில் வெளிப்படும் அல்லது மனத்தில் உண்டாகும் கடுமை உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் சாதாரண விசயத்திற்கு கூட கோபம் அடைகிறான்

ஒத்த சொற்கள் : ஆக்ரோஷம், ஆங்காரம், ஆத்திரம், கடுகடுபபு, கடுப்பு, காட்டம், குரோதம், கோபம், சிடுசிடுப்பு, சினம், சீற்றம், மூர்க்கம், ரௌத்திரம்

चिढ़ने की अवस्था या भाव।

चिढ़ के कारण उसने अपना मुँह फेर लिया।
चिड़, चिढ़

Anger produced by some annoying irritation.

annoyance, chafe, vexation

பொருள் : பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத நிலையில் ஏற்படும் கோப உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : என்னுடைய பேச்சைக் கேட்டு அவனுக்கு எரிச்சல் வந்ததது

ஒத்த சொற்கள் : அங்காரம், ஆக்ரோஷம், எரிச்சல், கடுகடுப்பு, கடுப்பு, காட்டம், குரோதம், கொதிப்பு, கோபதாபம், கோபம், சிடுசிடுத்தல், சினம், சீற்றம், மதம், மூர்க்கம், மூர்க்கவெறி, ருத்திரம், ரோஷம், ரௌத்திரம், வீராவேசம், வெறி

खीजने का भाव या वह क्रोध जो मन-ही-मन रहे।

उसकी खीज देखकर सब उसे और चिढ़ाने लगे।
अनख, कुढ़न, खीज, खीझ, खीस, खुंदक, झुँझलाहट, भँड़ास

Agitation resulting from active worry.

Don't get in a stew.
He's in a sweat about exams.
fret, lather, stew, sweat, swither