பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து இகழ்தல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

இகழ்தல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒருவரை கிண்டல் செய்வதற்காக செய்யும் செயல் அல்லது தன்மை

எடுத்துக்காட்டு : இகழ்ந்ததன் காரணமாக ராமுவிற்கு வருத்தம் ஏற்பட்டது

ஒத்த சொற்கள் : எள்ளுதல், ஏசுதல், நையாண்டி செய்தல்

किसी को तंग करने के लिए छेड़ने की क्रिया या भाव।

छेड़छाड़ करने के कारण रामू को मार पड़ी।
छेड़ख़ानी, छेड़खानी, छेड़छाड़

Someone given to teasing (as by mocking or stirring curiosity).

annoyer, tease, teaser, vexer