பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து இன்பமான என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

இன்பமான   பெயரடை

பொருள் : ஓய்வைக் கொடுக்ககூடிய

எடுத்துக்காட்டு : எங்கள் பயணம் மிகவும் சுகமானதாகவும் மற்றும் வசதியாகவும் இருந்தது

ஒத்த சொற்கள் : உல்லாசமாக, உள்ளக்களிப்பாக, சுகமான, நலமான, மகிழ்ச்சியாக, மனமகிழ்ச்சியாக

आराम देने वाला।

हमारी यात्रा बढ़ी सुखद और आरामदेह थी।
आरामदायक, आरामदेय, आरामदेह

Enjoying or affording comforting warmth and shelter especially in a small space.

A cozy nook near the fire.
Snug in bed.
A snug little apartment.
cosy, cozy, snug

பொருள் : விரும்பதத் தகுந்த அல்லது நிறைவு தரக்கூடிய அனுபவத்தினால் ஏற்படும் இன்பம்

எடுத்துக்காட்டு : சந்தோஷமான மனிதர் எப்பொழுதும் சுகமாக வாழ்கிறார்கள்.

ஒத்த சொற்கள் : சந்தோஷமான, மகிழ்ச்சியான

जो मिले उसी में संतोष करनेवाला।

संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है।
शाकिर, संतोषशील, संतोषी

Filled with satisfaction.

A satisfied customer.
satisfied

பொருள் : மகிழ்ச்சியான நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : இந்த பயணம் ஆனந்தமான பயணமாக இருந்தது

ஒத்த சொற்கள் : அகமலர்ச்சியான, ஆனந்தமான, உற்சாகமான, உவகையான, உவப்பான, எக்களிப்பான, களிப்பான, குதூகலமான, குஷாலான, குஷியான, சந்துஷ்டியான, சந்தோஷமான, சுகமான, பரவசமான, புளகமான, பூரிப்பான, மகிழ்ச்சியான

Greatly pleasing or entertaining.

A delightful surprise.
The comedy was delightful.
A delicious joke.
delicious, delightful