பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து இப்படி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

இப்படி   வினை உரிச்சொல்

பொருள் : இந்த முறையில்

எடுத்துக்காட்டு : இப்படி யாரையும் கிண்டல் செய்ய கூடாது

ஒத்த சொற்கள் : இவ்வாறு

इस प्रकार।

यों काम करोगे तो काम कभी खत्म ही नहीं होगा।
इत्थं, इभ, इम, इमि, इव, इस कदर, इस क़दर, इस तरह, इस प्रकार, इसी तरह, इसी प्रकार, इसै, ईदृश, ईदृश्, ऐसा, ऐसे, यूँ, यों

In the way indicated.

Hold the brush so.
Set up the pieces thus.
so, thus, thusly