பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து இராணுவப்யிற்சி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

இராணுவப்யிற்சி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : வீரர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பயிற்சி

எடுத்துக்காட்டு : புதிதாய்நியமிக்கப்பட்ட வீரர்களுக்கு ராணுவபயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : ராணுவபயிற்சி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

सैनिकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण।

नव नियुक्त सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है।
मलेट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण

Training soldiers in military procedures.

military training