பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து உடை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

உடை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : உடலில் அணிவதற்கு என்றே தைத்த அல்லது நெய்த துணி.

எடுத்துக்காட்டு : ஆடை இல்லா மனிதன் அரை மனிதன் என்பார்கள்

ஒத்த சொற்கள் : ஆடை, துணி

पहनने के वस्त्र।

आज विद्यालय में सब पारंपरिक पोशाक पहने हैं।
कपड़ा, चेल, चैल, जामा, ड्रेस, तिरस्क्रिया, परिधान, पहनावा, पोशाक, भेष, भेस, लिबास, वस्त्र, वेश, वेष

A covering designed to be worn on a person's body.

article of clothing, clothing, habiliment, vesture, wear, wearable

பொருள் : பொதுவாக அணியும் ஆடை

எடுத்துக்காட்டு : அவள் விருப்பப்படி ஆடைகளைத் தேர்வு செய்தாள்.

ஒத்த சொற்கள் : ஆடை

हर प्रकार के कपड़े आदि।

शीला कपड़े लत्ते सहेजकर बक्से में रख रही है।
कपड़ा लत्ता, कपड़ा-लत्ता, लिबड़ी

Clothing in general.

She was refined in her choice of apparel.
He always bought his clothes at the same store.
Fastidious about his dress.
apparel, clothes, dress, wearing apparel

உடை   வினைச்சொல்

பொருள் : உடை, துண்டாக்கு

எடுத்துக்காட்டு : கண்ணாடிப் பாத்திரம் கீழே விழுந்து உடைந்து விட்டது.

ஒத்த சொற்கள் : துண்டாக்கு

किसी वस्तु के टुकड़े होना।

काँच की कटोरी हाथ से छूटते ही टूट गई।
खंडित होना, टूटना, फूटना, भंग होना, भग्न होना

Go to pieces.

The lawn mower finally broke.
The gears wore out.
The old chair finally fell apart completely.
break, bust, fall apart, wear, wear out

பொருள் : சுவர்கள், கட்டிடங்கள் முதலியவற்றை உடைத்து கீழே விழசெய்வது

எடுத்துக்காட்டு : புதிய வீடு கட்டுவதற்காக சோகன் பழைய வீட்டை இடித்துக் கொண்டிருக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : இடி

दीवार, मकान आदि को तोड़कर गिराना।

नया घर बनाने के लिए सोहन पुराने घर को ढाह रहा है।
ढाना, ढाहना

Destroy completely.

The wrecking ball demolished the building.
demolish, pulverise, pulverize

பொருள் : சர சரவென சத்தத்துடன் உடைவது

எடுத்துக்காட்டு : மரத்தின் கீழிலிருந்து நகர்ந்துசெல், கிளை முறிந்துக்கொண்டிருக்கிறது அதிக சுமையை தாங்க முடியாத காரணத்தால் கட்டில் உடைந்தது

ஒத்த சொற்கள் : ஒடி, தகர், முறி

चरचर शब्द सहित टूटना।

पेड़ के नीचे से हट जाओ, डाली चरचरा रही है।
अत्यधिक भार सहन न करने के कारण खाट चरचरा गई।
चरचराना, चर्राना

பொருள் : ஒருவரை வீழ்த்துவதில் ஈடுபடுத்துவது

எடுத்துக்காட்டு : பந்து காப்பாளர் விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்

ஒத்த சொற்கள் : வீழ்த்து

किसी को चटकने में प्रवृत्त करना या ऐसा करना कि कुछ चटके।

गेंदबाज़ ने विकेट चटकाया।
चटकाना

Put in play with a snap.

Snap a football.
snap

பொருள் : சட் என்ற சத்தத்தை உருவாக்கி ஏதாவது ஒரு பொருளை உடைப்பது

எடுத்துக்காட்டு : வேலைக்காரி இன்று கண்ணாடி டம்ளர்ரை உடைத்தாள்

चट शब्द उत्पन्न करते हुए कोई चीज तोड़ना।

नौकरानी ने आज काँच का गिलास चटका दिया।
चटकाना

பொருள் : அதிக வலியுடன் இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : எனக்கு இன்று காலையிலிருந்தே தலைவலியால் மண்டை உடைகிறது

ஒத்த சொற்கள் : சிதறு, தகர், வெடி

अत्यधिक पीड़ा होना।

आज सुबह से मेरा सर फट रहा है।
फटना

Erupt or intensify suddenly.

Unrest erupted in the country.
Tempers flared at the meeting.
The crowd irrupted into a burst of patriotism.
break open, burst out, erupt, flare, flare up, irrupt

பொருள் : ஏதாவதொரு விஷயம் அல்லது நிகழ்வில் தன்னுடைய இயல்பான நிலையிலிருந்து பிறழ்ந்திருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : கத்தி கத்தி என்னுடைய குரல் உடைந்துபோனது

किसी चीज या बात का अपनी साधारण अवस्था में न रहकर विकृत अवस्था में आना या होना।

चिल्ला-चिल्ला मेरी आवाज़ फट गई है।
फटना

பொருள் : துண்டி, உடை, விட்டுபோ

எடுத்துக்காட்டு : ராமனுக்கும் குமாருக்கும் இடையே இருந்த கடித தொடர்பு திடீரென துண்டிக்கப்பட்டது.

ஒத்த சொற்கள் : துண்டி, விட்டுபோ

चलते हुए क्रम का भंग होना।

कवायद कर रहे जवानों का क्रम टूट गया।
बरसों से चले आ रहे पत्रों का सिलसिला अचानक टूट गया।
टूटना

Interrupt a continued activity.

She had broken with the traditional patterns.
break, break away

பொருள் : ஒரு விஷயம் குறித்து ஏற்படும் முறிவை நேரிடையாகவோ அல்லது உருவகமாகவோ தெரிவிப்பது

எடுத்துக்காட்டு : கூரை இடிந்து விழுந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : இடிந்து விழு, தகர், தகர்த்தெறி, நொறுங்கு, பிள, முறி, வெட்டி வீழ்த்து

* पूर्णरूप से सफल न होना या पतन होना।

आपके कारण मेरी योजना असफल हुई।
असफल होना, खटाई में पड़ना, ढहना, ध्वस्त होना, फेल होना, फ्लाप होना

Break down, literally or metaphorically.

The wall collapsed.
The business collapsed.
The dam broke.
The roof collapsed.
The wall gave in.
The roof finally gave under the weight of the ice.
break, cave in, collapse, fall in, founder, give, give way

பொருள் : சர்சரென்ற சத்தத்துடன் உடைவது

எடுத்துக்காட்டு : சியாம் பலவீனமானக் கட்டிலை உடைத்தான்

ஒத்த சொற்கள் : ஒடி, தகர், முறி

इस तरह तोड़ना कि चरचर का शब्द हो।

श्याम ने कमजोर खाट को चरचरा दिया।
चरचराना

பொருள் : சுவர், கட்டிடம் முதலியவற்றை வேறொன்றிற்காக விழச்செய்வது

எடுத்துக்காட்டு : ஒப்பந்தக்காரர் பெரிய கட்டிடத்தை உருவாக்குவதற்காக ஏழைகளின் இருப்பிடங்களை இடித்தார்

ஒத்த சொற்கள் : இடி, சிதை, தகர்

दीवार, मकान आदि को किसी अन्य से गिरवाना या ध्वस्त कराना।

ठेकेदार ने बड़ी इमारत बनाने के लिए गरीबों के मकानों को ढहवा दिया।
गिरवाना, ढहवाना

Destroy completely.

The wrecking ball demolished the building.
demolish, pulverise, pulverize

பொருள் : உடை

எடுத்துக்காட்டு : பானை உடைந்து விட்டது.

दुख, कष्ट, भार आदि ऊपर आना।

उस पर इतनी मुसीबतें पड़ीं, फिर भी नहीं टूटा।
पड़ना

किसी चीज के अंग,अंश या अवयव का अपने मूल से पृथक या अलग होना।

मुन्ने का एक दाँत टूट गया।
टूटना

कड़ी या ठोस वस्तु के आघात से सतह का थोड़ा टूटना।

बालटी फूट गई है।
दरार पड़ना, फूटना

ऐसी वस्तुओं का फटना जिनके ऊपर छिलका या आवरण हो और भीतरी भाग पोला या मुलायम वस्तु से भरा हो।

यह ढोलक फूट गई है।
सेमर का फल सूखते ही फटता है।
फटना, फूटना

भर जाने के कारण आवरण फाड़कर निकलना।

फोड़ा फूट चुका है, अब यह जल्दी भर जाएगा।
फूटना

Go to pieces.

The lawn mower finally broke.
The gears wore out.
The old chair finally fell apart completely.
break, bust, fall apart, wear, wear out

Appear suddenly.

Spring popped up everywhere in the valley.
burst out, pop out

Require to lose, suffer, or sacrifice.

This mistake cost him his job.
cost

Become separated into pieces or fragments.

The figurine broke.
The freshly baked loaf fell apart.
break, come apart, fall apart, separate, split up

Burst outward, usually with noise.

The champagne bottle exploded.
burst, explode

பொருள் : உடை

எடுத்துக்காட்டு : சிறுவன் கீழே விழுந்ததால் அவனுடைய பல் உடைந்தது.

பொருள் : உடை

எடுத்துக்காட்டு : கொப்பளம் உடைந்துவிட்டதால் புண் சீக்கிரம் ஆறிவிடும்.

பொருள் : உடை, பிரி

எடுத்துக்காட்டு : மருமகன் வந்ததும் குடும்பம் இரண்டாக பிரிந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : பிரி

संयुक्त या मेल-मिलाप की दशा में न रहना।

बहू के आते ही उनका घर फूट गया।
फूटना

பொருள் : உடை

எடுத்துக்காட்டு : அவன் எத்தனை கஷ்டப்பட்டாலும், அவன் மனம் உடையவில்லை.

பொருள் : உடை

எடுத்துக்காட்டு : மத்தளம் உடைந்துவிட்டது.

பொருள் : ஒரு மரத்தை அல்லது கண்ணாடி பொருளை துண்டாக்குதல்.

எடுத்துக்காட்டு : கம்பால் அடித்து அடித்து இடையன் மாட்டின் காலை உடைத்தான்

किसी वस्तु का कोई अंग खंडित, भग्न या बेकाम करना।

लाठी से मार-मारकर ग्वाले ने गाय की टाँग तोड़ दी।
ज्यादा इधर-उधर करोगे तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे।
टोरना, तोड़ देना, तोड़ना, तोरना, फोड़ देना, फोड़ना, भंग करना, भंजित करना, भग्न करना

பொருள் : ஒரு பொருள் மர்மர் வென சப்தம் கொடுப்பது

எடுத்துக்காட்டு : நான் உட்கார்ந்த உடனே கட்டில் நொறுங்கியது

ஒத்த சொற்கள் : ஒடி, தகர், நொறுங்கு, பிள

किसी वस्तु आदि का मचमच शब्द करना।

मेरे बैठते ही खटिया मचकने लगी।
मचकना, मचना, मचमचाना

Make a high-pitched, screeching noise.

The door creaked when I opened it slowly.
My car engine makes a whining noise.
creak, screak, screech, skreak, squeak, whine

பொருள் : உடைக்கும் வேலையை மற்றவர்கள் மூலமாக செய்வது

எடுத்துக்காட்டு : அம்மா ராதா பெண்கள் மூலமாக உடைத்துக் கொண்டிருந்தாள்

कोई वस्तु आदि को या उसका भाग तोड़ने का काम दूसरे से कराना।

माँ राधे से लकड़ियाँ तुड़वा रही है।
टोरवाना, तुड़वाना, तुड़ाना, तोड़वाना, तोरवाना

பொருள் : இடி, உடை

எடுத்துக்காட்டு : கிராமத்தில் இருந்த பழைய பள்ளிக்கூடம் இடிந்து விழுந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : இடி

किसी चलते हुए कार्य या व्यवहार का इस प्रकार अंत या समाप्त हो जाना कि उसकी सब क्रियाएँ बिलकुल बन्द हो जायँ।

गाँव का पुराना स्कूल बंद हो गया है।
अंत होना, खतम होना, खत्म होना, ख़तम होना, ख़त्म होना, टूटना, न रहना, बंद होना, समाप्त होना

Destroy completely.

The wrecking ball demolished the building.
demolish, pulverise, pulverize

பொருள் : மர்மரென சத்தம் கொடுக்க முனைவது

எடுத்துக்காட்டு : கட்டிலை நொறுக்காதே

ஒத்த சொற்கள் : ஒடி, தகர், நொறுக்கு, பிள

मचमच शब्द करने में प्रवृत्त करना।

खटिया को मचकाओ मत।
मचकाना