பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து உண்மை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

உண்மை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஏதாவது ஒரு நிகழ்வின் அனுபவம் அல்லது அறிவு போன்றவற்றால் அறியப்படுவது

எடுத்துக்காட்டு : வாழ்க்கையின் தத்துவமே உண்மையான அனுபவத்தைக் கொடுக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : சத்தியம், பொய்யல்லாதது, வாய்மை

कोई ऐसी बात जिसकी अनुभूति या ज्ञान किसी विशेष अवस्था में या कोई काम करते समय हुआ हो।

ध्यानावस्था में जीवन के मूलभूत तथ्यों की अनुभूति होती है।
तथ्य

An event known to have happened or something known to have existed.

Your fears have no basis in fact.
How much of the story is fact and how much fiction is hard to tell.
fact

பொருள் : மறுக்க முடியாதது.

எடுத்துக்காட்டு : இந்த விஷயத்தில் உண்மை இருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : சத்தியம், சத்யம், மெய்

Conformity to reality or actuality.

They debated the truth of the proposition.
The situation brought home to us the blunt truth of the military threat.
He was famous for the truth of his portraits.
He turned to religion in his search for eternal verities.
the true, trueness, truth, verity

பொருள் : மறுக்க முடியாதது

எடுத்துக்காட்டு : இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடர்பாக அனைத்து உண்மைகளின் விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகிறது

ஒத்த சொற்கள் : சத்தியம்

कोई ऐसी बात जो किसी विशेष अवस्था में वस्तुतः हुई हो।

इस घटना से संबंधित सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है।
असलियत, तथ्य, फैक्ट

A piece of information about circumstances that exist or events that have occurred.

First you must collect all the facts of the case.
fact

பொருள் : பொய் அல்லாதது; மறுக்க முடியாதது;முறைபிறழாதது.

எடுத்துக்காட்டு : உண்மையை காப்பாற்ற அவன் தன் உயிரை இழந்தான்

ஒத்த சொற்கள் : சத்தியம், நியாயம், மெய்