விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து உயிர்வாங்கக்கூடிய என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : உடலிலிருந்து உயிரைப் போக்கக் கூடியத் தன்மை.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் உயிர்கொல்லக்கூடிய விஷம் குடித்து தன் வாழ்க்கையை முடித்து கொண்டான்

ஒத்த சொற்கள் : உயிர்கொல்லக்கூடிய, உயிர்போக்ககூடிய

मृत्यु या अंत करनेवाला।

उसने मृत्युकारी ज़हर पीकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली।
अंतकारी, जीवनहर, मरणकारक, मृत्युकर, मृत्युकारी

Causing or capable of causing death.

A fatal accident.
A deadly enemy.
Mortal combat.
A mortal illness.
deadly, deathly, mortal