விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து உரமற்ற என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

உரமற்ற   பெயரடை

பொருள் : ஒன்றில் பலவீனமாக இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : இன்றைய பெண்கள் பலமற்ற பெண்களாக இல்லை

ஒத்த சொற்கள் : தெம்பற்ற, பலமற்ற, பலவீனமான, வலிமையற்ற

जो कमज़ोर हो (स्त्री)।

आज की नारी अबला नहीं है।
अबला