விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து உரிமையான என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

உரிமையான   பெயரடை

பொருள் : தனக்கே உரிய விஷயம்.

எடுத்துக்காட்டு : இது என்னுடைய சொந்த விஷயம்

ஒத்த சொற்கள் : உரிமையுள்ள, உரிய, சொந்த, சொந்தமான, சொந்தமுள்ள

किसी व्यक्ति से संबंध रखनेवाला।

यह मेरा वैयक्तिक मामला है।
अपना, ज़ाती, निजी, वैयक्तिक, व्यक्तिगत, शख़्सी, शख्सी

Confined to particular persons or groups or providing privacy.

A private place.
Private discussions.
Private lessons.
A private club.
A private secretary.
Private property.
The former President is now a private citizen.
Public figures struggle to maintain a private life.
private

பொருள் : யாருக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டதோ

எடுத்துக்காட்டு : ராம் தனக்கு உரிமையான நிலத்தை ரவிக்கு விற்றான்.

जिसे अधिकार दिया गया हो या जिसे कुछ करने या पाने का अधिकार हो।

दादी की वसीयत के अनुसार राम भी इस घर में रहने का अधिकारी है।
अधिकार प्राप्त, अधिकारक, अधिकारयुक्त, अधिकारिक, अधिकारी, काबिज, मुस्तहक, मुस्तहक़, हकदार, हक़दार

Having authority or ascendancy or influence.

An important official.
The captain's authoritative manner.
authoritative, important

பொருள் : நிலம், பொருள் முதலியவற்றின் மீது ஒருவருக்கு உள்ள உரிமை.

எடுத்துக்காட்டு : நமது நாட்டற்குச் சொத்தமான பொருட்களையே பயன்படுத்த வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : உரிமையுள்ள, உரிய, சொந்த, சொந்தமான, சொந்தமுள்ள

जो अपने देश में उत्पन्न या बना हुआ हो।

स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए।
घरेलू, देशज, देशी, देशीय, देसी, स्वदेशी, स्वदेशीय

Produced in a particular country.

Domestic wine.
Domestic oil.
domestic

பொருள் : தனக்கே உரிய விஷயம்.

எடுத்துக்காட்டு : இது எனக்கு சொந்தமான விஷயம்

ஒத்த சொற்கள் : உரிமையுள்ள, உரிய, சொந்த, சொந்தமான, சொந்தமுள்ள

जो अपने पक्ष से संबंधित हो या अपने पक्ष का हो।

यह स्वपक्षीय मामला है।
अपना, स्वपक्षी, स्वपक्षीय

பொருள் : நிலம், வீடு, வாகனம் முதலிய பண மதிப்புடைய உடமை.

எடுத்துக்காட்டு : இது எனக்குச் சொந்தமான சொத்து

ஒத்த சொற்கள் : உரிமையுள்ள, உரிய, சொந்த, சொந்தமான, சொந்தமுள்ள

जो निज का या अपना हो या जिस पर अपना अधिकार हो।

यह मेरी निजी संपत्ति है।
अपना, आत्म, आत्म विषयक, आत्म-संबंधी, आत्मिक, आत्मीय, खासगी, निजी, प्राइवेट, स्व, स्वकीय, स्वायत्त

Confined to particular persons or groups or providing privacy.

A private place.
Private discussions.
Private lessons.
A private club.
A private secretary.
Private property.
The former President is now a private citizen.
Public figures struggle to maintain a private life.
private