பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து உருவமைப்பு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

உருவமைப்பு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பார்வைக்குத் தெரியும் புற வடிவம்.

எடுத்துக்காட்டு : ரமேஷின் தோற்றம் வினோதமாக இருந்தது

ஒத்த சொற்கள் : அங்கஅமைப்பு, உடலமைப்பு, உடல், உருவம், தோற்றமைப்பு, தோற்றம்

विशेष ढंग से पहने हुए वस्त्र, गहने आदि।

रमेश की वेश-भूषा अजीब है।
आकल्प, गत, पहनावा-ओढ़ावा, बाना, वेश, वेश भूषा, वेश-भूषा, वेशभूषा, वेष, वेष-भूषा, वेषभूषा

Clothing in general.

She was refined in her choice of apparel.
He always bought his clothes at the same store.
Fastidious about his dress.
apparel, clothes, dress, wearing apparel

பொருள் : ஒரு இடத்தின் சிறப்பு (சிறப்பை கோடிட்டு காட்டுவது)

எடுத்துக்காட்டு : இசை அல்லது சங்கீதத் தொடர்பான அமைப்பினை ஒரு இசைக்கலைஞர் மட்டுமே நன்கு அறிய முடியும்

ஒத்த சொற்கள் : அமைப்பு

* कोई स्थानिक विशेषता (विशेषकर जैसा कि रूपरेखा में परिभाषित किया गया हो)।

किसी गीत आदि के संगीत संबंधी रूप को एक संगीतज्ञ ही अच्छी तरह समझ सकता है।
आकृति, प्रतिरूप, प्रारूप, रूप, संरचना

Any spatial attributes (especially as defined by outline).

He could barely make out their shapes.
configuration, conformation, contour, form, shape