விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து எண்ணெய் பொருட்கள் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

எண்ணெய் பொருட்கள்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : எண்ணெய், நெய் முதலியவை எண்ணெய் பொருட்கள்

எடுத்துக்காட்டு : பழுதான பொருட்களின் தேய்மானத்தைப் போக்குவதற்காகவும் எண்ணெய் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது

तेल, घी आदि चिकने पदार्थ।

कल-पुर्ज़ों को घिसने से बचाने के लिए भी चिकनाइयों का प्रयोग होता है।
चिकनाई, स्नेह, स्नेहक

A substance capable of reducing friction by making surfaces smooth or slippery.

lube, lubricant, lubricating substance, lubricator

பொருள் : எண்ணெய் பொருட்கள்

எடுத்துக்காட்டு : எண்ணெய் பொருட்கள் உண்டால் உடல் பருமனாகி விடும்.

तेल वाला या तेल संबंधी।

तैलीय चीज़े खाने से मोटापा बढ़ता है।
अरूक्ष, चिकनी, तेलहा, तेलीय, तैलाक्त, तैलीय, स्निग्ध

Containing an unusual amount of grease or oil.

Greasy hamburgers.
Oily fried potatoes.
Oleaginous seeds.
greasy, oily, oleaginous, sebaceous