பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து என்றாவது என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

என்றாவது   வினை உரிச்சொல்

பொருள் : எப்பொழுதாவது, என்றாவது

எடுத்துக்காட்டு : எப்பொழுதாவது ராமன் என் வீட்டிற்கு வருவான்.

ஒத்த சொற்கள் : எப்பொழுதாவது

कभी न कभी।

देर-सवेर उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी।
कभी न कभी, देर-सवेर

At some indefinite or unstated time.

Let's get together sometime.
Everything has to end sometime.
It was to be printed sometime later.
sometime