பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து எப்பொழுதாவது என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

எப்பொழுதாவது   வினை உரிச்சொல்

பொருள் : எப்பொழுதாவது, என்றாவது

எடுத்துக்காட்டு : எப்பொழுதாவது ராமன் என் வீட்டிற்கு வருவான்.

ஒத்த சொற்கள் : என்றாவது

कभी न कभी।

देर-सवेर उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी।
कभी न कभी, देर-सवेर

At some indefinite or unstated time.

Let's get together sometime.
Everything has to end sometime.
It was to be printed sometime later.
sometime

பொருள் : எப்போதாவது வேகமாக, எப்போதாவது நேரங்கழித்து

எடுத்துக்காட்டு : அவன் அலுவலகத்திற்கு எப்பொழுதாவது வருகிறான்

ஒத்த சொற்கள் : எப்போதாவது

कभी जल्दी कभी देरी से।

वह कार्यालय देर-सवेर आता है।
अवेर-सवेर, देर-सवेर

பொருள் : எந்த ஒரு சமயத்திலும்

எடுத்துக்காட்டு : ராமனின் உதவி உங்களுக்கு எப்பொழுதாவது தேவைப்படும்.

किसी अवसर पर।

कभी मैं भी आपके काम आऊँगा।
कभी, किसी समय

At any time.

Did you ever smoke?.
The best con man of all time.
ever, of all time