விளம்பரங்களை அகற்ற, குழுசேரவும். அமர்கோஷில் புதிய சொற்கள் மற்றும் வரையறைகளைச் சேர்ப்பதற்கும் பிற மொழி தொடர்பான அம்சங்களைச் சேர்ப்பதற்கும் உறுப்பினர் கட்டணம் உதவியாக இருக்கும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து எப்போதாவது என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

எப்போதாவது   வினை உரிச்சொல்

பொருள் : எப்போதாவது வேகமாக, எப்போதாவது நேரங்கழித்து

எடுத்துக்காட்டு : அவன் அலுவலகத்திற்கு எப்பொழுதாவது வருகிறான்

ஒத்த சொற்கள் : எப்பொழுதாவது

कभी जल्दी कभी देरी से।

वह कार्यालय देर-सवेर आता है।
अवेर-सवेर, देर-सवेर