பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து எளிதான செயல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

எளிதான செயல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கஷ்டம் அல்லது சிக்கல் இல்லாதது

எடுத்துக்காட்டு : சிறிய குழந்தைகளை படிக்க வைப்பது எளிதான செயல் இல்லை

ஒத்த சொற்கள் : சுலபமான செயல்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह कार्य जो आसानी से किया जा सके।

छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाना खेल नहीं है।
आसान काम, आसान कार्य, खेल, सहज काज, सहज काम, सहज कार्य

Any undertaking that is easy to do.

Marketing this product will be no picnic.
breeze, child's play, cinch, duck soup, picnic, piece of cake, pushover, snap, walkover