பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஏகாம்பரம் சிலை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஏகாம்பரம் சிலை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கடவுள் சிவனின் சிலை

எடுத்துக்காட்டு : இந்த கோயிலில் அழகான சிவன் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது

ஒத்த சொற்கள் : அகோரன் சிலை, அட்டன் சிலை, அந்தகாரி சிலை, அனந்தன் சிலை, அனலாடி சிலை, அமுதவேணி சிலை, அரன் சிலை, அரவாபரணன் சிலை, அழற்கண்ணன் சிலை, அழல்வண்ணன் சிலை, ஆலகண்டன் சிலை, ஆலமுண்டோன் சிலை, இடபவாகனன் சிலை, இந்து சிகாமணி சிலை, இந்துசேகரன் சிலை, ஈசன் சிலை, ஈசானன் சிலை, ஈசுவரன் சிலை, உமாமகேஸ்வரன் சிலை, உமேசன் சிலை, உருத்திரன் சிலை, எரியாடி சிலை, கங்காதரன் சிலை, கயிலாயன் சிலை, காலகாலன் சிலை, காலசம்ஹாரன் சிலை, கூத்தன் சிலை, சந்திரசேகரன் சிலை, சம்போ சிலை, சாம்பன் சிலை, சிவன் சிலை, சுடலையாடி சிலை, சொக்கன் சிலை, சோமசேகரன் சிலை, ஜடாதரா சிஉலை, ஞானகூத்தன் சிலை, தழலாடி சிலை, பிஞ்ஞகன் சிலை பிரமம் சிலை, மகாதேவா சிலை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

भगवान शिव की मूर्ति।

इस मंदिर में भव्य शिवमूर्ति स्थापित की गई है।
शिव-प्रतिमा, शिव-मूर्ति, शिव-विग्रह, शिवप्रतिमा, शिवमूर्ति, शिवविग्रह