பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐஜோல் நகரம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஐஜோல் நகரம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : மிஜோரமின் தலைநகரம்

எடுத்துக்காட்டு : அவர்கள் ஐஜோல் நகரத்துவாசியாக இருக்கின்றனர்

भारत के मिज़ोरम राज्य की राजधानी।

वे आइज़ोल के निवासी हैं।
आइज़ोल, आइज़ोल शहर, आइजोल, आइजोल शहर

The capital city of a political subdivision of a country.

state capital