பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஐந்தாம் வகுப்பு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : நான்காம் வகுப்புக்கு மேலுள்ள வகுப்பு

எடுத்துக்காட்டு : மனோகர் ஐந்தாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெறவில்லை