பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐந்தாவது என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஐந்தாவது   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஐந்து வரும் ஏதாவது ஒரு ஆங்கில மாதத்தின் தேதி

எடுத்துக்காட்டு : அப்துல் ஐந்தாவதாக வருகிறான்

ஒத்த சொற்கள் : 5 ஆவது

ஐந்தாவது   பெயரடை

பொருள் : எண்ணிக்கையில் ஐந்தாவது இடத்தில் வருவது.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் ஐந்தாவது வரிசையில் நிற்கிறான்

गणना में पाँच के स्थान पर आने वाला।

वह जो दायें से पाँचवीं कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें बुला लाओ।
5वाँ, पंचम, पाँचवाँ, पांचवाँ, ५वाँ

Coming next after the fourth and just before the sixth in position.

5th, fifth