பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐந்து என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஐந்து   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : நான்கு என்ற எண்ணுக்கு அடுத்த எண்

எடுத்துக்காட்டு : நான் ஐந்து ரொட்டிகள் சாப்பிட்டேன்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

चार और एक के जोड़ से प्राप्त संख्या।

पाँच और पाँच दस होता है।
5, V, इंद्रिय, इन्द्रिय, इषु, पाँच, पांच,

The cardinal number that is the sum of four and one.

5, cinque, fin, five, fivesome, little phoebe, pentad, phoebe, quint, quintet, quintuplet, v

பொருள் : சீட்டாட்டத்தில் வரும் ஐந்தாம் எண் சீட்டு

எடுத்துக்காட்டு : என்னிடம் ஐந்து எண் கொண்ட சீட்டு உள்ளது.


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

पाँच बूटियों वाला ताश का पत्ता।

मेरे पास तुरुप का सिर्फ पंजा है।
पंजा, पंजी

A playing card or a domino or a die whose upward face shows five pips.

five, five-spot

ஐந்து   பெயரடை

பொருள் : மூன்றும் இரண்டும் சேர்வது.

எடுத்துக்காட்டு : நான் ஐந்து பாடம் படித்தேன்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

चार और एक।

मनुष्य का शरीर पाँच तत्वों से मिलकर बना है।
5, V, पाँच, पांच,

Being one more than four.

5, five, v