பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐப்பசி மாத கிருஷ்ண பட்ச ஏகாதசி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : ஐப்பசி மாத கிருஷ்ண பட்ச ஏகாதசி

எடுத்துக்காட்டு : சுசீலியின் தாய் ஐப்பசி மாத கிருஷ்ண பட்ச ஏகாதசியன்று விரதம் இருக்கின்றாள்