பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐம்பதுலட்சம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஐம்பதுலட்சம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஐம்பது லட்சத்தின் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டு : அவன் ஐம்பதுலட்சத்தில் மேலும் ஓராயிரம் சேர்த்தான்

ஒத்த சொற்கள் : 5000000, அரைக்கோடி

पचास लाख की संख्या।

उसने पचास लाख में एक हजार और मिला दिया।
5000000, अर्द्ध कोटि, अर्ध कोटि, पचास लाख, ५००००००