பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐம்பத்திஒன்று என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஐம்பத்திஒன்று   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஐம்பது மற்றும் ஒன்று சேர்வதால் கிடைக்கும் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டு : பதினேழை மூன்றால் பெருக்குவதால் ஐம்பத்தியொன்று கிடைக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : 51

पचास और एक के योग से प्राप्त संख्या।

सत्रह का तीन से गुना करने पर इक्कावन मिलता है।
51, इकावन, इक्कावन, इक्यावन, एकावन, एक्कावन, एक्यावन, ५१