பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐம்பத்தியிரண்டு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஐம்பத்தியிரண்டு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஐம்பது மற்றும் இரண்டு சேர்வதினால் கிடைக்கும் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டு : ஐம்பத்தியிரண்டை மூன்றினால் வகுக்க முடியாது

ஒத்த சொற்கள் : 52

पचास और दो के योग से प्राप्त संख्या।

बावन को तीन से विभाजित नहीं किया जा सकता है।
52, बावन, ५२