பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஐயமின்மை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஐயமின்மை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : இதுதான், இவ்வளவுதான் என்று துணிந்து கூறுகின்ற நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் சந்தேகமின்மையால் சரியான முடிவு எடுத்தான்

ஒத்த சொற்கள் : சந்தேகமின்மை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

विकल्पहीन होने की अवस्था या भाव।

विकल्पहीनता के कारण वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा है।
उपायहीनता, विकल्पहीनता

A feeling of being unable to manage.

helplessness