விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஒட்டிக்கொண்டிருந்த என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : ஒட்டிக்கொள்வது

எடுத்துக்காட்டு : அவன் சுவற்றின் மீது ஒட்டிக்கொண்டிருந்த காகிதத்தை கிழித்துக் கொண்டிருக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : பற்றிக்கொண்டிருந்த

जो चिपका हो।

वह दीवार पर चिपके कागज को फाड़ रहा है।
चस्पाँ, चिपका, चिपका हुआ

Caught or fixed.

Stuck in the mud.
stuck