விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஒண்மையான உடலையுடைய என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : ஒருவருடைய உடல் அழகாக இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : ஒரு அழகான உடலையுடைய பாலகன் அங்கே விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : அழகானஉடலையுடைய, இராமமான உடலையுடைய, எழிலான உடலையுடைய, கவினான உடலையுடைய, கோலமான உடலையுடைய, சித்திரமான உட்லையுடைய, சுந்தரமான உடலையுடைய, பொலிவான உடலையுடைய, முருகான உடலையுடைய, வனப்பான உடலையுடைய, வாமமான உடலையுடைய

जिसका शरीर सुंदर हो।

एक सुदेह बालक वहाँ खेल रहा है।
सुदेह, सुवपु