விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஒதுக்கபடாத என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஒதுக்கபடாத   பெயரடை

பொருள் : ஒன்றை அல்லது ஒருவரைத் தேவையில்லை, முக்கியத்துவம் இல்லை என்பதால் விட்டுவிடாத நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : இது ஒதுக்கபடாத விஷயம், அதனால் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்

जिसके तरफ़ ध्यान दिया गया हो या जिसकी उपेक्षा न की गयी हो।

यह अनुपेक्षित मामला है, लेकिन इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
अनवहेलित, अनुपेक्षित, अवेक्षित

Having needed care and attention.

Well-cared-for children.
cared-for