விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஒத்தாசைவேண்டிய என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : ஒருவருடைய உதவி மற்றவருக்கு தேவைப்படுவது

எடுத்துக்காட்டு : உதவி வேண்டிய நபர்களுக்கு மற்றவர்கள் உதவிபுரிய வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : உதவி வேண்டிய, உதவிதேவைப்படும், உபகாரம் தேவைப்படும், உபகாரம் வேண்டிய, ஒத்தாசைத்தேவைப்படும், சகாயம் தேவைப்படும்

जिसका कोई सहारा हो।

ससहाय व्यक्तियों को दूसरों की सहायता करनी चहिए।
ससहाय, सहायकयुक्त, सहायतायुक्त