பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஔரங்காபாத் ஜில்லா என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஔரங்காபாத் ஜில்லா   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு ஜில்லா

எடுத்துக்காட்டு : அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா குகைகள் ஔரங்காபாத் ஜில்லாவில் உள்ளன.

भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला।

औरंगाबाद जिले का मुख्यालय औरंगाबाद में है।
अजंता और एलोरा की गुफाएँ औरंगाबाद जिले में हैं।
औरंगाबाद, औरंगाबाद ज़िला, औरंगाबाद जिला

A region marked off for administrative or other purposes.

district, dominion, territorial dominion, territory