பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஔ வில் நிறைவடையும் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : ஒன்றினுடைய முடிவில் ஔ எழுத்து இருப்பது அல்லது அதன் அளவு இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : கௌ ஒரு ஔ வில் முடியக்கூடிய சொல்லாகும்

ஒத்த சொற்கள் : ஔ வில் நிறைவடையக்கூடிய, ஔ வில் முடியக்கூடிய, ஔ வில் முடியும்

जिसके अंत में औ वर्ण हो या उसकी मात्रा हो।

गौ एक औकारांत शब्द है।
औकारांत, औकारादि, औकारान्त