பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கடைநிலை ஊழியன் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கடைநிலை ஊழியன்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒருவரின் கீழ் இருக்கும் ஒரு பணியாள்

எடுத்துக்காட்டு : அவர் தன்னுடைய கீழ்நிலை பணியாளர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருந்தார்

ஒத்த சொற்கள் : கீழ்நிலை பணியாளர்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह कर्मचारी जो किसी के अधीन हो।

वे अपने मातहतों को खुश रखते हैं।
अधीनस्थ कर्मचारी, मातहत

An assistant subject to the authority or control of another.

foot soldier, subordinate, subsidiary, underling

பொருள் : சேவகனுக்கு சேவகன் அல்லது மிகவும் கீழ்நிலையிலுள்ள ஊழியன்

எடுத்துக்காட்டு : நான் உங்களுடைய கடைநிலை ஊழியனாக இருக்கிறேன் என்று விபீஷணன் உள்ளம் பொங்க கடவுள் இராமனிடம் கூறினான்

ஒத்த சொற்கள் : கீழ்நிலைப் பணியாளன்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

सेवक का सेवक या अत्यन्त तुच्छ सेवक।

विभीषण दीनभाव से प्रभु राम से कहते हैं कि मैं तो आपका दासानुदास हूँ।
दासानुदास