பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கட்டாயமாக என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கட்டாயமாக   வினை உரிச்சொல்

பொருள் : உறுதியாக

எடுத்துக்காட்டு : இந்த வேலை இன்று அவசியம் செய்து விட வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : அவசியமாக, கண்டிப்பாக, தேவையாக, நிச்சயமாக, முக்கியமாக

निश्चित रूप से।

यह काम आज अवश्य होना चाहिए।
अवश्य, जरूर, ज़रूर, पक्का

Definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely').

The results are surely encouraging.
She certainly is a hard worker.
It's going to be a good day for sure.
They are coming, for certain.
They thought he had been killed sure enough.
He'll win sure as shooting.
They sure smell good.
Sure he'll come.
certainly, for certain, for sure, sure, sure as shooting, sure enough, surely