பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கயிறு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கயிறு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு ஆயுதம்

எடுத்துக்காட்டு : பத்கராடியினால் கயிறு திரிக்கப்படுகிறது

एक औजार।

बधगराड़ी से रस्सी बटी जाती है।
बधगराड़ी

பொருள் : இதில் தரிசுநிலத்திலுள்ள விலங்குகளின் கால்கள் கட்டப்படும் ஒரு கயிறு

எடுத்துக்காட்டு : ஆடு ஒரே தாவலில் கயிற்றை அறுத்துக் கொண்டு ஓடியது

वह रस्सा जिससे पशु का पैर खूँटे से बाँधा जाता है।

बकरे ने एक ही झटके में गोड़वाँस को तोड़ दिया।
गोड़वाँस

பொருள் : பூஜையின்_போது_கட்டப்_பயன்படும்_பொருள்:குழந்தையின்_கையில்_மந்திரித்த_கயிறு கட்டப்பட்டிருந்தது.

எடுத்துக்காட்டு :

பொருள் : வித்தைக்காரன் ஒரு கரடியை பிடித்து அதை ஆடவைப்பதற்காக அதன் கழுத்தில் கட்டும் கயிறு

எடுத்துக்காட்டு : வித்தைக்காரன் கரடியின் கயிற்றை கழற்றி சாதனை செய்தார்

भालू के गले में बँधी वह रस्सी जिसे पकड़कर कलंदर उसे नचाते,आदि हैं।

कलंदर ने भालू का तासला खोलकर उससे कुछ करतब करवाए।
तासला

பொருள் : மொத்தமான கயிறு

எடுத்துக்காட்டு : அவன் கயிற்றை பிடித்து கிணற்றில் இறங்கினான்

ஒத்த சொற்கள் : தாம்புக்கயிறு

मोटी रस्सी।

वह रस्सा पकड़ कर कुएँ में उतर गया।
आरसा, जेवड़ा, नार, रसरा, रस्सा

A very strong thick rope made of twisted hemp or steel wire.

cable

பொருள் : புற்கள், வைக்கோலை கட்ட பயன்படும் ஒரு கயிறு

எடுத்துக்காட்டு : ரமயி பிரியில் வைக்கோலைக் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்

ஒத்த சொற்கள் : பிரி

वह जाल जो सूत के डोरों का बना होता है और घास,भूसा आदि बाँधने के काम आता है।

रमई पाँसी में भूसा भर रहा है।
पाँसी

பொருள் : ஒன்றைக் கட்டப் பயன்படும் பொருள்

எடுத்துக்காட்டு : யசோதா கிருஷ்ணனை உலக்கையில் கயிறால் கட்டினாள்.

ஒத்த சொற்கள் : கட்டுதல், கட்டும் பொருள்

वह वस्तु जिससे कुछ बाँधा जाए।

यशोदा ने कृष्ण को बंधन द्वारा ओखल से बाँध दिया था।
अंदु, अनुबंध, अनुबन्ध, अन्दु, अलान, आबंध, आबंधन, आबन्ध, आबन्धन, आलान, फंग, फग, बंधन, बद्धी, बन्धन

Restraint that attaches to something or holds something in place.

fastener, fastening, fixing, holdfast

பொருள் : பால்கறக்கும் சமயம் பசு, எருமை முதலியவற்றின் கால்களை கட்டும் கயிறு

எடுத்துக்காட்டு : இடையன் கயிற்றால் பசுவின் இரண்டு பின்னங்கால்களையும் கட்டுகிறான்

ஒத்த சொற்கள் : இமிழ், இரச்சு, கச்சை, கண்ணி, தாம்பு

दुहते समय गाय, भैंस आदि के पैरों को बाँधने की रस्सी।

ग्वाला नोई से गाय के दोनों पिछले पैर बाँध रहा है।
छाँद, छान, नोइनी, नोई, बंधी

பொருள் : பொருள் மற்றும் உயிரினங்களை கட்டவும் தூக்கவும் , இழுக்கவும் பயன்படுத்தும் சணல், நார், நூல் போன்றவற்றைத் திரித்து முறுக்கிச் செய்யப்படுவது.

எடுத்துக்காட்டு : கிராமத்துகாரர்கள் திருடனை கயிற்றால் கட்டினார்கள்

रूई,सन आदि को बटकर बनाई हुई लम्बी चीज़ जो विशेषकर बाँधने आदि के काम आती है।

गाँववालों ने चोर को रस्सी से बाँध दिया।
अभिधानी, जेवड़ी, जेवरी, डोरी, तंति, दाँवरी, दामरि, दामरी, नीज, प्रसिति, रज्जु, रसरी, रस्सी, रेसमान, लाव, वराट, वराटक

A line made of twisted fibers or threads.

The bundle was tied with a cord.
cord