பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கருத்து என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கருத்து   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பேச்சிலோ எழுத்திலோ ஒன்றைத் தெளிவுப்படுத்தும் வகையில் அமையும் விரிவான விவரிப்பு

எடுத்துக்காட்டு : அவருக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை

ஒத்த சொற்கள் : தெளிவு, விரிவாக்கம், விளக்கம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

अभियुक्त आदि का अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए कुछ कहने की क्रिया।

उन्हें सफ़ाई देने का मौका ही नहीं मिला।
अभिवचन, सफाई

A defendant's answer or plea denying the truth of the charges against him.

He gave evidence for the defense.
defence, defense, demurrer, denial

பொருள் : தனி மனிதன், மதம் முதலியவை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என வைத்திருக்கும் நெறிமுறை.

எடுத்துக்காட்டு : அவர் காந்தியின் கொள்கையை கடைப்பிடிப்பவர்

ஒத்த சொற்கள் : கொள்கை, கோட்பாடு


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

कुछ ऐसे उच्च सिद्धान्त जिनको मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है और उस पर ही चलना ठीक मानता है।

सब के अपने-अपने आदर्श होते हैं।
असूल, आदर्श, उसूल

व्यवहार या आचरण के विषय में नीति, विधि, धर्म आदि के द्वारा निश्चित ढंग या प्रतिबंध।

हमें अपने सिद्धांतों का पालन करना चहिए।
असूल, आईन, आयाम, उसूल, क़ायदा, कायदा, जोग, नियम, योग, सिद्धांत, सिद्धान्त

A complex of methods or rules governing behavior.

They have to operate under a system they oppose.
That language has a complex system for indicating gender.
system, system of rules

A rule or standard especially of good behavior.

A man of principle.
He will not violate his principles.
principle

பொருள் : ஒரு துறையில் ஒன்றை விளக்கச் சில கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தர்க்கபூர்வமாக நிறுவப்படும் கூற்று அல்லது கூற்றுகளின் தொகுப்பு.

எடுத்துக்காட்டு : பழமையான கோட்பாடுகளில் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு நம்பிக்கையில்லை

ஒத்த சொற்கள் : கொள்கை, கோட்பாடு, சிந்தனை, மதிப்பு


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

किसी विषय में माने और स्थिर किये हुए बात, तत्त्व या सिद्धांत।

पुरानी मान्यताओं में आज की पीढ़ी विश्वास नहीं करती।
मान्यता, मूल्य, विचार

Beliefs of a person or social group in which they have an emotional investment (either for or against something).

He has very conservatives values.
values

பொருள் : மனத்தின் நினைப்பு.

எடுத்துக்காட்டு : நாம் நல்ல எண்ணங்களுடன் இருக்க வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : எண்ணம், சிந்தனை, நினைப்பு, நினைவு, நெனப்பு, நெனவு


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

मन में उत्पन्न होनेवाली बात।

विचारों पर विवेक का अंकुश अवश्य होना चाहिए।
अभिवेग, खयाल, ख़याल, ख़्याल, ख्याल, तसव्वर, तसव्वुर, तसौवर, विचार

பொருள் : அர்த்தம்.

எடுத்துக்காட்டு : ப்ரேம்சந்தின் கதைகளின் கருத்து கிராமத்து சூழ்நிலையில் இருக்கும்

ஒத்த சொற்கள் : அர்த்தம், பொருள்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वे बातें जिनका किसी लेख, ग्रंथ आदि में विवेचन हो या जिनका विवेचन करना हो।

प्रेमचंद की कहानियों का विषय ग्रामीण परिवेश होता था।
मजमून, मज़मून, विषय, विषय वस्तु, विषय-वस्तु, विषयवस्तु

A unifying idea that is a recurrent element in literary or artistic work.

It was the usual `boy gets girl' theme.
motif, theme

பொருள் : ஒரு பொருளின் பிரதான பாகம் அல்லது குணம்

எடுத்துக்காட்டு : இந்த அத்தியாயத்தின் சாரம் நாம் எப்பொழுதும் உண்மையே பேச வேண்டும்.

ஒத்த சொற்கள் : அர்த்தம், சாரம், பொருள்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

किसी पदार्थ आदि का वास्तविक या मुख्य भाग या गुण।

आम का सार उसका रस होता है।
असलियत, तत्त्व, तत्व, दम, निचोड़, मूल तत्व, मूल-तत्व, मूलतत्व, सत, सत्त, सत्त्व, सत्व, सार, सार तत्त्व, सार तत्व, सार वस्तु

A sketchy summary of the main points of an argument or theory.

abstract, outline, precis, synopsis

பொருள் : குறிக்கோள், இலட்சியம், கருத்து

எடுத்துக்காட்டு : என்னுடைய குறிக்கோள் இந்த வருடம் ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றிபெறுவது

ஒத்த சொற்கள் : இலட்சியம், குறிக்கோள்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह जिसका अनुमान किया जाय।

हमारा लक्ष्य सही नहीं निकला।
हमारा अनुमेय ग़लत था।
अनुमेय, लक्ष्य

பொருள் : மொழியில் சொல் தெரிவிப்பது அல்லது குறிப்பிடுவது.

எடுத்துக்காட்டு : சூர்தாஸ் எழுதிய கவிதைகளில் அர்த்தம் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம்

ஒத்த சொற்கள் : அர்த்தம், கரு, சாரம், பொருண்மை, பொருள்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह संकल्पना जो किसी शब्द, पद या वाक्य आदि से निकलता है और जिसका बोध कराने के लिए वह शब्द या पद लोक में प्रचलित होता है।

कभी-कभी सूरदास के पदों का अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है।
अंतर्भाव, अध्यवसान, अन्तर्भाव, अभिप्राय, अरथ, अर्थ, आकूत, आकूति, आशय, आसय, तात्पर्य, भाव, मतलब, माने, मायने

The idea that is intended.

What is the meaning of this proverb?.
meaning, substance

பொருள் : ஒன்றைக்குறித்து சிந்தித்து வெளிப்படுத்தும் கருத்து, வழிமுறை முதலியவை.

எடுத்துக்காட்டு : மிகவும் யோசனை செய்தபிறகு இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டோம்

ஒத்த சொற்கள் : ஆலோசனை, உத்தேசம், உளப்பாடு, உள்ளக்கிடக்கை, எண்ணம், சித்தம், சிந்தனை, திட்டமிடல், நினைப்பு, மனக்கிடக்கை, யோசனை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

विचार करने की क्रिया या भाव।

बहुत चिंतन के बाद हमने समस्या का हल ढूँढ़ निकाला।
अंतर्भावना, अनुशीलन, अन्तर्भावना, ईक्षा, चिंतन, चिंतन-मनन, चिन्तन, चिन्तन-मनन, मनन, विचारण, विचारणा, सोच विचार, सोच-विचार

The process of using your mind to consider something carefully.

Thinking always made him frown.
She paused for thought.
cerebration, intellection, mentation, thinking, thought, thought process