பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கர்வம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கர்வம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பணம், படிப்பு முதலியவற்றினால் ஏற்படும் கர்வம்

எடுத்துக்காட்டு : ஜமீன்தாரின் கர்வத்தால் விவசாயிகளைக் கொடுமைப்படுத்தினான்.


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

धन, विद्या, प्रभुत्व (अधिकार) आदि का घमंड।

जमींदारी के नशे में ठाकुर ने कई किसानों को प्रताड़ित किया।
अभिमाद, ख़ुमार, ख़ुमारी, खुमार, खुमारी, नशा, मद

Excitement and elation beyond the bounds of sobriety.

The intoxication of wealth and power.
intoxication

பொருள் : ஒன்றின் உயர்ந்த நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : நாம் நம் தேசத்தின் மீது கர்வம் கொள்ள வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : பெருமை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

किसी वस्तु या बात के बारे में मन में उठनेवाला वह भाव जिसके कारण महत्व प्राप्त हो या अभिमान किया जा सके।

हमेशा गर्व से सीना तानकर चलने वाले साहूकार को आज सबके सामने लज्जित होना पड़ा।
अभिमान, अस्मिता, गर्व, नाज, नाज़, फख्र, फ़ख़्र

Satisfaction with your (or another's) achievements.

He takes pride in his son's success.
pride

பொருள் : கர்வமாக இருக்கும் நிலை

எடுத்துக்காட்டு : கர்வம் முடிவில்லாமல் முக்தியடைய வாய்ப்பில்லை

ஒத்த சொற்கள் : அதிகாரடாகை, அதைப்பு, ஆடோபம், ஆணவம், ஆவலிப்பு, இடங்கம், செருக்கு, தலைக்கணம், திமிர், படாகி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

गर्व रहने की अवस्था।

अनौद्धत्य की समाप्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है।
अनौद्धत्य

பொருள் : நான் இருக்கிறேன் அல்லது நான் செய்கிறேன் எனும் உணர்வு

எடுத்துக்காட்டு : அகந்தையை விடுபவன் மோட்சம் பெறுகிறான்

ஒத்த சொற்கள் : அகந்தை, திமிர்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

मनुष्य में होनेवाला यह ज्ञान या धारणा कि मैं हूँ या मैं करता हूँ तथा मेरी औरों से पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता है।

अहं को त्यागकर ही मोक्ष पाया जा सकता है।
अस्मिता, अहं, अहं तत्व, अहंभाव, आत्म तत्व, मैं भाव

An inflated feeling of pride in your superiority to others.

ego, egotism, self-importance

பொருள் : பிறரை மதிக்காமல் தன்னைப் பற்றி உயர்வாக எண்ணும் போக்கு.

எடுத்துக்காட்டு : அவர்களுடைய பகட்டு என்னை மயங்கச் செய்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : அகங்காரம், அகந்தை, அகம்பாவம், ஆணவம், இராங்கி, கருவம், கொட்டம், கொழுப்பு, சாட்டம், செருக்கு, ஜம்பம், தருக்கு, தலைக்கனம், திமிரு, திமிர், தெனாவட்டு, பகட்டு, பிகு, பெருமிதம், மதமதப்பு, மதம், மமதப்பு, மமதை, மிடுக்கு, முறுக்கு, முறைப்பு, விறைப்பு, வீம்பு, வீராப்பு


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

आभिमानपूर्वक अपने नखरे दिखाने की क्रिया या भाव।

उसकी इतराहट मुझे लुभाती है।
इतराहट, मटकन

A deliberate pretense or exaggerated display.

affectation, affectedness, mannerism, pose