பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கலகம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கலகம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஆட்சியாளர்களுக்கு, அதிகாரிகளுக்கு எதிரான கிளர்ச்சி.

எடுத்துக்காட்டு : மங்கள்பாண்டே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக கலகம் செய்தார்

ஒத்த சொற்கள் : கலவரம், கிளர்ச்சி

वह भारी उपद्रव जिसका उद्देश्य राज्य आदि को हानि पहुँचाना, उलटना या नष्ट करना हो।

मंगल पांडे का अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह बहुत ज़बरदस्त था।
गदर, ग़दर, द्रोह, बग़ावत, बगावत, बलवा, विद्रोह

Organized opposition to authority. A conflict in which one faction tries to wrest control from another.

insurrection, rebellion, revolt, rising, uprising

பொருள் : சண்டை போடக்கூடிய விசயம்

எடுத்துக்காட்டு : ஒவ்வொரு விசயத்திற்கும், சீதா ஒவ்வொரு சண்டையை இழுக்கிறாள் என்பதால் அனைவரும் அமைதியாகிவிடுகின்றனர்

ஒத்த சொற்கள் : சச்சரவு, சண்டை, வம்பு, வழக்கு

झगड़ा लगाने या हँसाने वाली बात।

बातों-बातों में शीतल ने एक ऐसी फुलझड़ी छोड़ी कि सभी ठहाका लगाने लगे।
फुलझड़ी, फुलझरी

பொருள் : முரணுக்கு மாறாக விசயங்களை கூறி மற்றவர்களிடத்தில் கலகத்தை ஏற்படுத்தும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : அவன் கலகம் செய்வதில் திறமையானவனாக இருக்கிறான்

उल्टी-सीधी बातें करके दूसरों में वैमनस्य उत्पन्न करने की क्रिया।

वह लगाई-बुझाई में माहिर है।
लगाई बुझाई, लगाई-बुझाई

பொருள் : தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்ளுதல்

எடுத்துக்காட்டு : கலகம் செய்பவர்களை அப்புறப்படுத்த நாள் முழுவதும் முயற்சி எடுக்கப்படுகிறது

आपस का झगड़ा।

अन्योन्यकलह को निपटाने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है।
अन्योन्यकलह