பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கழிவு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கழிவு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் ஆசனவாய் வழியாக வெளியேறுவது.

எடுத்துக்காட்டு : கழிவு உரம் தயாரிப்பதற்கு உதவுகிறது


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

घोड़े,गधे,ऊँट,हाथी आदि पशुओं का मल।

लीद खाद बनाने के काम आती है।
लीद

Fecal matter of animals.

droppings, dung, muck

பொருள் : மனித உடலிலிருந்து ஆசனவாய் வழியாக வெளியேறும் கழிவு.

எடுத்துக்காட்டு : பன்றி மலமும் சாப்பிடுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : ஆய், பகரவி, பி, மலம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

जीव द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जो उसके गुदाद्वार से बाहर निकलता है।

सूअर टट्टी भी खाता है।
अवस्कर, कल्क, गुह, गू, गूह, टट्टी, पखाना, पाख़ाना, पाखाना, पायखाना, पुरीष, पूतिक, पैख़ाना, पैखाना, मल, मैला, विष्टा, विष्ठा

Solid excretory product evacuated from the bowels.

bm, dejection, faecal matter, faeces, fecal matter, feces, ordure, stool