பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து காயமில்லாத என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

காயமில்லாத   பெயரடை

பொருள் : அடி அல்லது காயம் ஏற்படாமல்

எடுத்துக்காட்டு : விளையாட்டில் அடிபடாத வகையில் ஆடுவது மிகவும் சிரமம்.

ஒத்த சொற்கள் : அடிபடாத


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

बिना चोट या धक्का लगा हुआ।

दंगे में एक अप्रतिघात जवान जरूरतमंदों की सहायता कर रहा था।
अप्रतिघात, बेठोकर

Not injured physically or mentally.

uninjured

பொருள் : மனிதனின் அல்லது விலங்கின் முழு உருவமில்லாத தன்மை.

எடுத்துக்காட்டு : பூதம் உடல் இல்லாத உயிராக அழைகின்றது

ஒத்த சொற்கள் : உடம்பில்லாத, உடலில்லாத, உருவமில்லாத, சரீரமில்லாத, தேகமில்லாத


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

Not having a material body.

Bodiless ghosts.
bodiless, discorporate, disembodied, unbodied, unembodied

பொருள் : ஒருவருக்கு காயமில்லாதது

எடுத்துக்காட்டு : காயமில்லாத நபருக்கு காயத்தின் வலியை உணராமல் கூட எப்படி இருக்க முடிகிறது

ஒத்த சொற்கள் : காயமற்ற, புண்ணற்ற, புண்ணில்லாத


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

जिसे घाव या व्रण न हो।

अव्रण व्यक्ति को व्रण की पीड़ा का अहसास भी कैसे हो सकता है।
अव्रण, क्षतरहित

Not wounded.

unwounded

பொருள் : கீழே விழுதல், வெட்டுப்படுதல், துப்பாக்கிக் குண்டு பாய்தல் போன்றவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்பு இல்லாமல் இருத்தல்.

எடுத்துக்காட்டு : காயமில்லாத எல்லோரும் கார் விபத்திலிருந்து தப்பினார்கள்

ஒத்த சொற்கள் : காயமற்ற


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

जिसे क्षति न पहुँची हो या जो हत न हुआ हो।

अनाहत लोगों ने कार दुर्घटना में आहत लोगों की मदद की।
अक्षत, अक्षित, अनाहत, अनुपहत, क्षतिहीन

Not wounded.

unwounded