பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து காருணி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

காருணி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கௌதாரி வகையை சார்ந்த ஒரு பறவை

எடுத்துக்காட்டு : வானம்பாடி பாதாம் நிறத்தில் காணப்படுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : ஆகாசப்பக்ஷி, ஆகாசப்பட்சி, கம்புள், கலிங்கம், சாரங்கம், மேகப்புள், வானம்பாடி

एक प्रकार की बटेर।

लवा पक्षी बादामी रंग का होता है।
गुरगंज, घागुस बटेर, घाघस बटेर, भरत, भैषज, लघुजल, लवा, लवा पक्षी, लावा, लावा पक्षी, लाविका

Brown-speckled European lark noted for singing while hovering at a great height.

alauda arvensis, skylark